ترامپ در پیام نوروزی: ایرانیان نتوانستند به طور کامل در شادی نوروز سهیم باشند

ترامپ در پیام نوروزی: ایرانیان نتوانستند به طور کامل در شادی نوروز سهیم باشند

پیام تبریک نوروزی روحانی به ملت ایران


مردم از لحاظ معیشت با سختی‌های فراوانی مواجه بودند و همه تلاش دولت، کاهش این سختی‌ها بوده است و در سال جدید نیز با امید و تلاش بیشتر، ادامه خواهد داشت.