هشداری که باید جدی گرفته شود: روکش صندلی هایی که با جان سرنشینان بازی می کند (+عکس)

شاید این جمله برای بسیاری بی ربط به نظر برسد و نتوانند ارتباط میان ایمنی و روکش صندلی که به عنوان وسیله ای تزیینی شناخته می شود را درک نمایند. پرسش این است؛ چه گونه روکش صندلی می تواند جان سرنشینان را به خطر اندازد؟

دیدگاهتان را بنویسید